Közösségi program portál
és helykereső

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

Hozzáadás a Google naptáramhoz
Konferencia az Általános Nyelvészeti Tanszék szervezésében
- 09.50-10.00 Megnyitó
- 10.00-10.25 Dömötör Éva (PPKE): A főnévvel egyeztetett mutató névmás konstrukciós megközelítésben
- 10.25-10.50 Viszket Anita (PTE): A névelő szerepe a birtokos szerkezetekben
- 10.50-11.15 Kovács Viktória (SZTE): Névmási visszautalások vizsgálata blogbejegyzésekben és cikkekben
- 11.15-11.25 Szünet
- 11.25-11.50 Dér Csilla (KRE): A véleményjelölők udvariassági szerepéről
- 11.50-12.15 Árvay Anett-Kovács Margit (SZTE): A tegezés és a magázás használata és a metapragmatikai tudatosság magyar anyanyelvűek és magyar mint idegen nyelv tanulók körében
- 12.15-12.40 Nagy C. Katalin (MTA-DE-SZTE): Történeti beszédaktus-kutatás: udvarias direktívák a középkori katalánban
- 12.40-14.00 Ebédszünet
- 14.00-14.25 Kocsis Zsuzsanna (ELTE): Kora újkori női identitás formálódása a levelezések tükrében
- 14.25-14.50 Szeteli Anna -- Alberti Gábor -- Kleiber Judit - Kárpáti Eszter (PTE): Lehetséges lehetséges világaink
- 14.50-15.15 Nemesi Attila László (PPKE): A humor relevanciája
- 15.15-15.40 Kárpáti Eszter - Szeteli Anna (PTE): Parancsolsz? Mondattípus, illokúciós aktus, perlokúciós hatás
- 15.40-15.50 Szünet
- 15.50-16.15 Tóth Enikő (DE): Ez vagy az? Egy produkciós kísérlet eredményei
- 16.15-16.40 Babarczy Anna - Szücs Márta -- Balázs Andrea (BME): Az irónia és a hazugság kommunikatív komponenseinek felismerése 5-10 éves korban
- 16.40-17.05 Kugler Nóra (ELTE): A poláris kontraszt, a prototipikus antonimák kognitív nyelvészeti vizsgálatának megalapozása

Feltöltés

HTML-sütiket használunk az iszeged folyamatos fejlesztésének elősegítésére.