Közösségi program portál
és helykereső

Mukucsom 2018 // Tudományos konferencia

Hozzáadás a Google naptáramhoz
Szeretettel várjuk az érdeklődőket, előadókat a Móra Ferenc Múzeum éves tudományos konferenciájára, a MUKUCSOM-ra (Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében) a múzeumi könyvtárban.

A konferencián a következő szakterületek kutatóitól hallhatunk előadásokat: régészet, történettudomány, művészettörténet, irodalomtörténet, múzeumpedagógia, múzeumandragógia, numizmatika, néprajz, természettudomány, műtárgyvédelem.

PROGRAM:

2018. december 3. (hétfő)

09.00 A megjelenteket köszönti: Fogas Ottó múzeumigazgató

RÉGÉSZET
Levezető elnök: F. Lajkó Orsolya

09.10 – 09.30 Varga Sándor: Régi temetők új köntösben. Honfoglaló és kora Árpád-kori temetők a Maros alsó szakaszán.
09.30 – 09.50 Hergott Kristóf: Avar kori nyílhegyek a Tisza-Maros- Körös vidéken
09.50 – 10.10 Rácz Rita: A germán női divat és a viselet rekonstrukciójának lehetőségei a langobard kori Pannoniában (Kr. u. 6. század)
10.10 – 10.30 Keresztes Noémi Ninetta - Litauszki Zoltán: „Ezért a pár csontért és rozsdás vacakért mi értelme turkálni itt?”, avagy birituális szkíta temető feltárása Szőregen
10.30 – 10.50 Mellár Balázs: A kora bronzkori belsőbütykös edények problematikája
10.50 – 11.10 Szilágyi Kata: Egyedi vagy általános? A homogenitás értelmezése egy késő neolitikus sír kapcsán.

Hozzászólások, vita
Ebédszünet


RÉGÉSZET, MŰTÁRGYVÉDELEM
Levezető elnök: Varga Sándor

12.30 – 12.50 Olgyay János: Múzeumi Kutatások Henan megyében. Élménybeszámoló egy kínai régészeti feltárásról
12.50 – 13.10 Haraszti László: Nagylak Akácos-sor lelőhely feltárása
13.10 – 13.30 Béres Mária: Csomorkány az alföldi mezővárosok között
13.30 – 13.50 Dobó Bernadett: Föld és ég. Egy középkori zománcozott, aranyozott ereklyetartó restaurálása.
13.50 – 14.10 Vidovics Teréz: Egy népvándorlás kori pajzsdudor restaurálásáról
14.10 – 14.30 Szalkainé Miseta Zsuzsanna: Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark mezőgazdasági gépkiállításának felújítása
14.30 – 14.50 Lajkó Orsolya, Czukor Péter: Szőregi Tó Projekt 2.0

Hozzászólások, vita


MÚZEUMANDRAGÓGIA, MÚZEUMPEDAGÓGIA

15.10 – 15.30 Hegedűs Anita: Felsőoktatás a múzeumban – Külföldi hallgatók egyetemi kurzusainak módszertani lehetőségei
15.30 – 15.50 Czabarka Zsuzsanna – Wilhelm Adél: Családi matinék a Móra Ferenc Múzeumban

Hozzászólások, vita


2018. december 4. (kedd)


TÖRTÉNETTUDOMÁNY, MŰVÉSZETTÖRTÉNET
Levezető elnök: Tóth István

09.00 – 09.20 Felletár Zsolt: Az iparszerű szeszgyártás születése és kezdeti nehézségei a 19. századi Szegeden (1838-1869)
09.20 – 09.40 Markos Gyöngyi: 90 éves Szeged déli városrésze, Kecskés István telep. A kezdet.
09.40 – 10.00 Tóth István: Auer fényképész hagyatéka, valóság és remény
10.00 – 10.20 Szolnoki Zoltán: Organikus emlékezet Szegeden. Az emlékfa állomány vizsgálata
10.20 – 10.40 Bátyai Jenőné: A Bitó és Antalffy halászmesterek

Hozzászólások, vita


11.00 – 11.20 Vincze Gábor: Egy irodalmár csendőrtiszt, Beöthy Kálmán ezredes sorsa 1945 után
11.20 – 11.40 Sáfrány Tímea: Babarczy Imre, Prezetska Vencel és Klauzál Gábor családi kapcsolatai
11.40 – 12.00 Fodor Péter: "Az Örökkévaló vigasztaljon meg benneteket..." A csongrádi zsidó temető sírkövei
12.00 – 12.20 Sipos József: Ki a felelős az 1918-as összeomlásért: Tisza István, Károlyi Mihály vagy Andrássy Gyula?
12.20 – 12.40 Nagy Imre: Tornyai és Mári
12.40 – 13.00 Képiró Ágnes: „Üljics” és társai – a Lenin kultusz és a vásárhelyi „Trónoló” Lenin

Hozzászólások, vita
Ebédszünet
TÖRTÉNETTUDOMÁNY, IRODALOMTÖRTÉNET, NUMIZMATIKA
Levezető elnök: Tóth István

14.00 – 14.20 Medgyesi Konstantin: A kádári hétköznapok világa Enyedi Zoltán fotóhagyatékában
14.20 – 14.40 Bernátsky Ferenc: Hódmezővásárhelyi fényképészműhelyek az 1920-as években
14.40 – 15.00 Kerekes Ibolya: Egy vásárhelyi Szombathelyen. Gál M. Mechtild domonkos nővér, általános főnöknő élete (1886-1967)
15.00 – 15.20 Bíró-Balogh Tamás: Hegyi István irodalmi kapcsolathálózatához
15.20 – 15.40 Kovács-Krassói Anikó: Fórumban a Forum Hungaricum
15.40 – 16.00 Ujszászi Róbert: A csongrádi éremművészet kezdetei – Nagy Árpád ötövös-grafikus érmészeti és plasztikai munkássága

Hozzászólások, vita


2018. december 5. (szerda)

NÉPRAJZ
Levezető elnök: Fodor Ferenc

09.00 – 09.20 Simon András: "Vedresháza pártfogójának" határbéli keresztje – 1823.
09.20 – 09.40 Mód László: Gyűjteménytörténetek, gyűjteményveszteségek (Példák a Koszta József Múzeumból)
09.40 – 10.00 Bárkányi Ildikó: Kiszombor építészeti emlékei. Az IPA HUSRB Traditional Architecture from a New Perspective program keretében végzett felmérés tanulságai
10.00 – 10.20 Nagy Gábor: Egy pásztorszűr életútja
10.20 – 10.40 Szűcs Judit: A Kis-Tisza ártere volt…


Hozzászólások, vita


11.10 – 11.30 Terendi Viktória: 20. századi család(i) képek
11.30 – 11.50 Fodor Ferenc: Tanyavilág
11.50 – 12.10 Gyöngyössy Orsolya: Egy plébános küzdelmei a közegészségügy javításáért: az első ártézi kutak Csongrádon.
12.10 – 12.30 Pintér Zsófia: Városrészi fesztiválok – Egy közhasznú egyesület értékmentő munkája Szentesen
12.30 – 12.50 Vincze Klára: Száműzetés, kínvallatás és megégetés. Kökényné és Szandáné makói boszorkányok pere

Hozzászólások, vita
Ebédszünet
NÉPRAJZ
Levezető elnök: Fodor Ferenc

14.00 – 14.20 Glässerné Nagyillés Anikó: „Új utak Isten országa felé.” Az Actio Catholica társadalomformáló törekvése Magyarországon
14.20 – 14.40 Bárkányi Ildikó – Szabó Dénes Kristóf: Vincze János tömörkényi cipészmester műhelye
14.40 – 15.00 Vukov Anikó Veronika: "Ez oly nagy víz volt, hogy ilyet nem ért a föld népe" – A szegedi Nagyárvízről egy paraszti naplóban
15.00 – 15.20 Gál László: A Pallaviciniek pusztaszeri vadászkastélya 1936-ban
15.20 – 15.40 Fejes Anita: A paprikás pálinka dicsérete


TERMÉSZETTUDOMÁNY
15.40 – 16.00 Almási Éva: A fali gyík (Podarcis muralis) egy új előfordulása a Dél-Alföldön

Hozzászólások, vita

ZÁRSZÓ
Medgyesi Konstantin, tudományos és közönségkapcsolati igazgatóhelyettes
46824100 1971749759545988 5818373508488495104 o

Feltöltés

HTML-sütiket használunk az iszeged folyamatos fejlesztésének elősegítésére.