Közösségi program portál
és helykereső

(Lövey-/Pécsi-) Varga Éva: Ókori római fegyverek és fegyverzet - előadás

Hozzáadás a Google naptáramhoz

(Lövey-/Pécsi-) Varga Éva:
Ókori római fegyverek és fegyverzet - előadás
„A római hadsereg fegyverzetére vonatkozóan a kezdeti időkből meglehetősen kevés
adatunk van, számos részlet ismeretlen a számunkra. A fegyverzetnek kétféle felosztását
használjuk általában. Megkülönböztetünk támadó és védő fegyverzetet. A nehézfegyverzetű
legiós gyalogság 94 fő támadófegyvere a hosszú lándzsa, latinul a hasta volt. Ezt főként
szúrásra használták. Eredetileg ’rúd’ jelentéssel bírt, a római phalanx jellegzetes fegyvere.
Eredetileg valamennyi római katonának viselnie kellett, akkor is, ha ritkán használta. Nehéz
taszítódárda volt.” In: Lövey-Varga Éva VAEUAEB.PTE: A római fegyverzet. Egyetemi dolgozat, Pécsi Tudományegyetem, Fazekas Ferenc kurzusa, 2013. november 29., Pécs, 60 pp.
„17. A „szakállas parittya” használatának gyakorlása
Az ifjakkal be kell gyakoroltatni a „szakállas parittya” használatát is, amelyet
mattiobarbulusnak neveznek. Volt ugyanis Illyricumban két légió, egyenként hat-hatezer
katonával, amelyet úgy hívtak, mivel harcosai nagy szakértelemmel forgatták ezt a fegyvert.
Hosszú időn át minden háborút a legderekabban vívták meg, míg vége Diocletianus és
Maximianus, amikor átvették a hatalmat, úgy határoztak, hogy ezek, vitézségük jutalmául, a
Mattiobarbuli Joviani- és a Mattiobarbuli Herculani- nevet vegyék fel. Úgy mondják, hogy
minden más legiónak elébe is helyezték őket. A katonák mattiobarbulust szoktak a pajzsokra
függesztve hordozni. Ha ezeket ügyesen hajítják el, úgy tűnik, hogy pajzsos létükre az íjászok
tisztét utánozzák, mert súlyos sebet ejtenek az ellenséges harcosokon és lovakon, mielőtt még
a távolfegyverek hatósugarába kerültek volna, nem szólva a kézitusáról.” In: HAHN 1963. 766.old.

Az előadás helye: Somogyi-könyvtár Stefánia fiókkönyvtár-klubja, Szeged, Stefánia 2, 6720
Az előadás ideje: 2020. január 15., 16 óra

 

  

Feltöltés

HTML-sütiket használunk az iszeged folyamatos fejlesztésének elősegítésére.