Közösségi program portál
és helykereső

„lapozz föl engem és leszek” - Baka István-emlékest

Hozzáadás a Google naptáramhoz
"lapozz föl engem és leszek” - Baka István-emlékest a költő halálának 22. évfordulóján

A Baka István Alapítvány szervezésében.

Program:
- Portréfilm Baka Istvánról
- Maszk és szerepjáték. Baka István költészetei (Kalligram, 2017) – Borsodi L. László költő, irodalomtörténész monográfiájának bemutatója. A szerzővel a kötet szerkesztője, Bombitz Attila irodalomtörténész beszélget.
- Baka István: Döbling – a verset felolvassa Balog József előadóművész.

Baka István a Digitális Irodalmi Akadémián:
https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/baka-istvan
A Baka István Alapírvány honlapja: http://www.baka.hu/

A kiadó ajánlása:
Borsodi L. László könyve a 20. század második fele magyar költészetének egyik legkiemelkedőbb életművét megalkotó Baka István Tájkép fohásszal (Jelenkor Kiadó, Pécs, 1996) című költői testamentumának monografikus igényű értelmezése. A költő halála előtt összeállított, az alkotás felől lezárt és végleges, a teljes költészetet magába foglaló, forrásmunkának tekintett kötet zárt egész, olyan félreismerhetetlenül egyedi poétikai világ, amelyet a metaforikus-szerepjátszó versnyelv maszköltései és ciklusváltásai teremtenek.

Borsodi L. László, költő, irodalomtörténész, kritikus, tanár.
A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar–angol szakon diplomát. A csíkszeredai Márton Áron Főgimnáziumban tanít magyar és világirodalmat.
Kutatási témája Baka István költészete. 2015-ben doktori (PhD) fokozat szerzett a Szegedi Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája keretében. Disszertációjának címe: Metaforikus versbeszéd, szerepjáték és ciklusképzés Baka István költészetében. Témavezetője:Bombitz Attila
Művei
• Átmenetek, Szent Bonaventura Kiadó, Kolozsvár, 1998 (versek)
• Viszonylatok, Csíkszereda, 2000 (versek)
• Ellenpontok, Csíkszereda, 2003 (versek)
• Félemelet, Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2007 (versek)
• Feljegyzések a földről, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2012, Ráduly Margit illusztrációival (prózaversek)
• Parton, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2013, Ráduly Margit illusztrációival (prózaversek)
• Utolér, szembejön, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2016, Ráduly Margit illusztrációival (prózaversek)
• Balázsolás, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2016, Tomos Tünde illusztrációival (prózaversek gyermekeknek)
• Maszk és szerepjáték. Baka István költészetei, Kalligram Könyvkiadó, 2017 (költészeti monográfia)

Bombitz Attila, irodalomtörténész, az SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének docense. A 20. és 21. századi osztrák és magyar irodalmat kutató munkásságának fontos szegmense a Baka életmű elemzése és gondozása.

Művei:
Mindenkori utolsó világok. Osztrák regénykurzus (2001)
Akit ismerünk, akit sohasem láttunk. Magyar prózaszeminárium (2005)
"Die Wege und die Begegnungen". Festschrift für Károly Csúri zum 60. Geburtstag; szerk. Horváth Géza, Bombitz Attila; Gondolat, Bp., 2006
"Égtájak célkeresztjén". Tanulmányok Baka István műveiről; szerk. Bombitz Attila; Tiszatáj Alapítvány, Szeged, 2006 (Tiszatáj könyvek)
Baka István: Publicisztikák, beszélgetések; szöveggond., utószó Bombitz Attila; Tiszatáj Alapítvány, Szeged, 2006 (Tiszatáj könyvek)
Robert Menasse: Ez volt Ausztria. Összegyűjtött esszék a tulajdonságok nélküli országról; ford. Bombitz Attila; Kalligram, Pozsony, 2008
"Ihr Worte". Ein Symposium zum Werk von Ingeborg Bachmann; szerk. Bognár Zsuzsa, Bombitz Attila; Praesens–JATEPress, Wien–Szeged, 2008 (Österreich-Studien Szeged)
Brüchige Welten. Von Doderer bis Kehlmann. Einzelinterpretationen; szerk. Bombitz Attila; Praesens–JATEPress, Wien–Szeged, 2009 (Österreich-Studien Szeged)
Baka István: Összegyűjtött versek; szerk., szöveggond., utószó Bombitz Attila; Kalligram, Bp., 2016
Ragyogó pusztulás. A kortárs osztrák irodalom antológiája; szerk., vál., előszó Bombitz Attila; Tiszatáj Alapítvány, Szeged, 2016 (Tiszatáj könyvek)

Balog József író, színész, rendező, rádiós, egyetemi oktató, a szegedi Thealter fesztiváligazgatója, Baka István költészetének egyik legavatottabb interpretálója.

Színházi és előadóművészi működéséről itt:
https://port.hu/adatlap/szemely/balog-jozsef/person-170712

Feltöltés

HTML-sütiket használunk az iszeged folyamatos fejlesztésének elősegítésére.