Közösségi program portál
és helykereső

Kodály nyomdokain - a Hagyományok Háza koncertje

Hozzáadás a Google naptáramhoz
A november 10-ei 18 órai ünnepi műsor Kodály Zoltán zeneszerző, zenepedagógus és népzenekutató születésének 135. és halálának 50. évfordulója alkalmából elsősorban Kodály hangszeres népzenei gyűjtéseire támaszkodik. A közel 300 hangszeres dallam az 5000 vokális gyűjtött dallamhoz képest kevésnek tűnik, viszont annál értékesebb. A kászoni, gyergyói népdalok ráirányították a figyelmet a magyar népzene legfontosabb pentaton zenei rétegére. Kodály Hont és Nyitra megyei dudás, furulyás gyűjteménye, a bukovinai hegedűs felvételei gazdag, régi állapotokat tükröző zenei világot tárnak elénk. A Páva-dallam hangszeres változatai az egész Kárpát-medencében fellelhetőek, míg a Marosszéki táncok főtémájaként ismertté vált hangszeres dallam számos erdélyi kistáj tánczenéjében megtalálható. A koncerten a hagyományos vonószenekari összeállítás mellett a középkorban is elterjedt duda–hegedű és hegedű–cimbalom–gardon formációk is megszólalnak.

A műsor szerkesztése részint tájegységek szerint, részint a Kodály Zoltán által feltárt zenetörténeti összefüggések figyelembevételével történt. A Kodály-művekből közismertté vált népdalok mellett eddig nem hallott hangszeres dallamok is felcsendülnek. A műsorban többek között a Fölszállott a páva, a Galántai táncok, a Marosszéki táncok, a Mátrai képek és a Székelyfonó című Kodály művek népzenei forrásai szólalnak meg.

A felhangzó műsorszámokat a népzenei élet elismert szakemberei, a Zeneakadémia Népzene Tanszékének tanárai állították össze. Azok stílusos megszólaltatását túlnyomó részben a tanárok, valamint néhány a Tanszéken végzett fiatal népzenész közreműködésével hallhatjuk.


Bukovinai hangszeres táncdallamok
Kászoni keserves és lírai dalok
„Marosszéki táncok” – erdélyi táncdallamok
Zoboralji dudanóták
Galántai táncdallamok
„Gábor Ignác nótája” – gyergyói keserves és táncdallamok
„A molnáré” – somogyi hosszúfurulya dallamok
Nagyszalontai dallamok
Ipolysági dudanóták
„Páva variációk” – Páva-dallamok a Kárpát-medencében


Közreműködnek:
Bárdosi Ildikó (ének)
Juhász Zoltán (furulya)
Istvánfi Balázs (duda)
Nyitrai Tamás, Vizeli Balázs (hegedű)
Balogh Kálmán (cimbalom)
Árendás Péter (brácsa, kontra)
Bognár András (nagybőgő)

Feltöltés

HTML-sütiket használunk az iszeged folyamatos fejlesztésének elősegítésére.