Közösségi program portál
és helykereső

Ady: társadalomról, Istenrôl... – Prof. Dr. Botos Katalin elôadása

Hozzáadás a Google naptáramhoz
Kicsoda neked Ady? És József Attila? Az ötvenes években a munkásmozgalmi Adyt és József Attilát „nyomatták”, korunk embere viszont már szinte képtelen megérteni a XX. század társadalmi igazságtalanságait. Szegény Ady nem sejthette, hogy nem lesz igaz jóslata, hogy „sose hull le a vörös csillag”, nagyon is lehullott 1956-ban, munkások ovációja mellett. Nyakas kálvinistaként „unta a faragott képet, s dalolt, mikor keresztre nézett”. De eljött az a pillanat, amikor átérezte az Idô múlását, és amit ifjan, az erdôben, a havas Krisztus-kereszt elôtt elmulasztott, megemelte a kalapját mélyen... Prof. Dr. Botos Katalin (Nagyvárad, 1941) magyar–történelem szakos tanárnak készült, de a közgazdaságtudományok akadémiai doktora lett belôle. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Doktori Iskola és a szegedi Közgazdaságtudományi Doktori Iskola egykori vezetôje. Mai napig aktív, professzor emeritaként tanít az SZTE-n és elôad más egyetemeken is. Életének egy szakaszában pénzügyekkel foglalkozó államtitkár, miniszter, majd az Állami Bankfelügyelet elnöke volt. Szakmai írásai számos könyvben és szakfolyóiratban jelentek meg. Szenvedélyesen szereti továbbra is az irodalmat és a történelmet. Esszéit a Tiszatájban, ismeretterjesztô munkáit pedig az Élet és Tudományban, a Valóságban, a Kairosz és a Napút kiadóknál publikálta.

Feltöltés

HTML-sütiket használunk az iszeged folyamatos fejlesztésének elősegítésére.