Közösségi program portál
és helykereső

A Szegedi Történészhallgatók Egyesületének konferenciája

Hozzáadás a Google naptáramhoz

09.00 Megnyitó –— Prof. Dr. Papp Sándor (SZTE BTK Történettudományi Doktori Iskola)

09.15–10.00 Plenáris elôadások
Prof. Dr. Tomka Béla (SZTE BTK Jelenkor Tanszék): Az erôszak története
Prof. Dr. Deák Ágnes (SZTE BTK Modernkori Magyar Történeti Tanszék): Ki is volt a Kiegyezés atyja?

10.10 19. századi magyar történelem – Szekcióelnök: Prof. Dr. Deák Ágnes
Krizsán Bálint: Egy konzervatív hírlap a kormányzat és az ellenzék között A Nemzeti Ujság, 18451848 Kôrös Ákos: Nôtöbblet Komlóskán a 19. század közepén
Rudisch Ferenc: Szakadás a magyar orvostársadalmon belül –— az 1860-as Markusovszky-Poór-vita és annak kontextusa

11.20 Diplomáciatörténet – Szekcióelnök: Dr. Vukman Péter
Balatoni Balázs: Brit diplomáciai kísérletek a Balkánon az I. világháború kezdetén (1914–1915)
Szabó Levente Gábor: A Japán Birodalmi Haditengerészet Washington és London között
Tóth Tibor: Visszaemlékezések és gondolatok a brit-magyar diplomáciai kapcsolatról 1983–1984-ben

13.30 Propaganda –— Szekcióelnök: Dr. Kasza Péter
Csapó Fanni: Földrajzleírás a politika szolgálatában
Majoros Máté: Johannes Herold Dialógusa, avagy egy elfeledett beszélgetés a XVI. századból
Mihályi Dorottya: Utazások Tunézia és Algéria partjain

14.40 Kommunizmus és propaganda Szekcióelnök: Dr. Bencsik Péter
Bessenyei Vanda: Párhuzamok és különbségek a Rajk- és a Slánský-per között
Szakál Veronika: Közvélemény-kutatás a Kádár-korszakban
Kiss Szandra: Kozmonauta mint az új szovjet ember megtestesítôje? –— Az ûrhajósok megjelenése a szovjet propagandában

15.50 Hadmûvészet – Dr. Kiss Gábor Ferenc
Kormányos Márk: „A brit hadsereg legnagyobb katasztrófája Yorktown óta” Az elsô világháború Mezopotámiában 1914–1916
Mezey Csaba Bence: „La sale guerre” – A maláj válság és az indokínai háború összehasonlítása
Csík Ádám Lajos: Rádió és a Magyar Néphadsereg. Az 1968-as csehszlovák bevonulás és a Magyar Néphadsereg rádiófelderítése
Lengyel Ádám: „Rendben, maga mondja meg az elnöknek...” Kutató-mentô bevetések elôkészítése az öbölháborúban

17.10 A konferencia zárása

SZTE BTK, 216-os terem

10.10 Személyes történelem – Szekcióelnök: Dr. Cziráki Zsuzsanna
Kopasz Norbert: Al-Gyógyi Török Ferenc hadinaplójának bemutatása az 1683-as török hadjáratról a Magyar Királyságban
Szakolczai Laura: Az özvegy erdélyi fejedelemné: Lónyay Anna kapcsolati hálója
Majnár Sándor: Részletek Thomas Bendish életútjából

11.20 Újkor elôtti történelem – Szekcióelnök: Dr. Sebôk Ferenc
Ormos Bálint: Az eke szarvától a lant húrjáig. A római elit szerepelemzése a kései köztársaságban és a korai principatus idején
Kerényi Bálint: Honfoglalás elôtti magyar történelem
Danka Balázs: Egyházi intézmények mint uralkodói temetkezôhelyek a középkori Magyarországon és európai párhuzamokkal

14.40 Háború és emlékezet – Szekcióelnök: Dr. Pihurik Judit
Dávid Benjámin: A Nagy Háború emlékezete. Az I. világháborús emlékmûkiállítások Békés megyében
Domján Máté: Az Egyesült Államok Tengerészgyalogsága a második világháborúban
Szabó Sándor: Emlékek a második világháborúról

15.50 Együttmûködések és kihívások – Szekcióelnök: Dr. Kökény Andrea
Berczeli-Nemcsényi Alex: Miért éppen az Egyesült Államok? – Egy német-amerikai kolónia története Tóth István: Szeged és a Balkán Akadémia
Kádár József: A jordániai nacionalizmus
Gombos Jarmo: Az észak-európai együttmûködés kialakulása

Feltöltés

HTML-sütiket használunk az iszeged folyamatos fejlesztésének elősegítésére.