Közösségi program portál
és helykereső

A dualizmus a gyakorlatban-TIT Szabadegyetem Történelem tagozat

Hozzáadás a Google naptáramhoz
Előadó:Dr.Marjanucz László Habil, az MTA doktora, tanszékvezető

A kiegyezés alkotmányos keretet teremtett a polgári fejlődéshez. Magyarország a biztonságot nyújtó Osztrák-Magyar Monarchia keretében vághatott neki léthelyzete modernizálásához. A dualizmus sajátos jegye a közös egyetértéssel intézendő ügyek ( vám, pénz, fogyasztási adó, vasút, posta) kezelésében mutatkozott meg, mert azok nem lévén „pragmatikus”, azaz közös ügyek, csak célszerűségi alapon maradhattak közös menedzselésben. Az alól elvileg bármikor kivehető és nemzeti hatáskörbe helyezhetők voltak. A dualista szövetséget fönntartó kohéziós erők közül legfontosabb a kiegyenlítődés irányába tartó tőkés gazdaság volt, mert ez erősítette a közjogi egymásra utaltság reális hátterét: a közös piacot. A „boldog békeidők” szlogen erre a fönntartható növekedésre utaló társadalmi reagálás: a gazdasági modernizáció talaján végbemenő polgárosodás egyéni szinten is érezhető javulással járt. Az ország fejlődése európai összehasonlításban is a fölzárkózás tényeit mutatja.

Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Feltöltés

HTML-sütiket használunk az iszeged folyamatos fejlesztésének elősegítésére.